لطفا برای ارسال درخواست استخدام فرم زیر را به دقت پر کنید.

برای پر کردن این فرم ممکن است نیاز باشد حدود 30 دقیقه وقت صرف کنید. بعد از  پر کردن اطلاعات هر صفحه ( به صورت کامل) روی دکمه "صفحه بعد" کلیک کنید.

این پروسه شامل 5 صفحه است و در نهایت باید روی دکمه "ارسال فرم" در صفحه آخر کلیک نمایید. در غیر این صورت اطلاعات هیچیک از صفحات در سیستم ثبت نخواهد شد.

 

آیا اطلاعات تخصصی در خصوص رشته های بیمه دارید؟

آیا قبلا کار فروش انجام داده اید؟

لطفا بفرمائید بیشتر در چه مکان یا سازمانی امکان همکاری با ما را دارید؟